KINDEREN & ADOLESCENTEN

Overgewicht op jonge leeftijd vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid op volwassen leeftijd, het kan ook psychosociale problemen met zich meebrengen. Dikke kinderen worden snel gepest, kunnen meestal niet goed meedoen met sporten en hebben meer moeite met het kiezen van leuke kleren die passen bij hun leeftijd. Ze kunnen daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen en zelfs depressief worden.

Ernstig overgewicht (obesitas) gaat gepaard met ernstige complicaties zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en gewrichtsproblemen. Deze ziekten dragen bij aan een lagere levensverwachting.

Een goede preventie en een multidisciplinaire aanpak is daarom meer dan noodzakelijk.

Behandeling

Vaak worden kinderen met gewichtproblemen door de ouders en/of hun omgeving op een veel te streng dieet gezet. Het verbieden, verplichten, straffen en belonen met eten kan een negatieve impact hebben zowel op de latere eetgewoonten als op de gewichtsevolutie van het kind. Voedingsgewoonten zijn echter niet gemakkelijk te veranderen. Enerzijds worden ze bepaald door ervaringen anderzijds speelt de opvoeding een cruciale rol. Daarom is het zeer belangrijk dat kinderen van bij de start gezonde eetgewoonten aanleren.

Omdat ouders dikwijls onvoldoende kennis hebben omtrent de nutritionele behoeften van hun kinderen, is het – zeker in geval van gewichtsproblemen – aangewezen professionele hulp in te roepen.

Een diëtiste – voedingsdeskundige heeft de juiste vaardigheden om een evenwichtige en gevarieerde voeding op te stellen, zonder dat het kind zich op dieet gezet voelt. Dit kan een “haat-liefde” relatie met voeding en hun gewicht op latere leeftijd voorkomen!

De consultaties

Tijdens 7 à 8 consultaties worden er lesjes op spelender wijze gegeven omtrent gezonde voeding. Gedurende deze weken wordt er een eetdagboekje bijgehouden, die tijdens elke consultatie besproken worden. Op het einde van elk gesprek worden nieuwe doelen geformuleerd samen met het kind en de ouders. Mijn taak is om erover te waken dat deze doelen steeds realistisch en dus ook haalbaar zijn.

Praktische tips zoals het aanpassen van recepten, kooktips, tips voor tijdens de vakantie, kampjes, feestdagen, enz… worden eveneens meegegeven.

Naast het aanleren van gezonde voedingsgewoonten bespreken we eveneens de leefgewoonten. Hierbij zal men veel aandacht besteden aan sport en beweging.

Ook psychologische en sociale problemen omwille van overgewicht worden aangekaart. Samen met het kind worden er verschillende probleemsituaties besproken en wordt er samen naar oplossingen gezocht.

De behandelende arts wordt steeds schriftelijk op de hoogte gehouden van de evolutie van de consultaties.

 

MAAK EEN ONLINE AFSPRAAK

Annuleren
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht zonder terugbetaling van de mutualiteit.

STUUR EEN BERICHT